Komplexní řešení pro vaši firmu a domácnost

Satelitní televize využívá k přenosu televizního vysílání umělé družice umístěné na oběžné dráze kolem Země. Signál z družice je obvykle přijímán na venkovní parabolickou anténu lidově zvanou satelitní anténa nebo satelitní talíř. Přijímač satelitní televize bývá buď součástí televizoru (televizor s vestavěným satelitním tunerem), nebo jde o samostatné zařízení (set-top-box) připojené k televizoru vhodným kabelem. Existují také satelitní TV karty, které lze připojit k počítači a sledovat pak televizní pořady na jeho obrazovce.

Výhodou satelitní televize je možnost pokrytí rozsáhlého území televizním signálem za pomocí jediné družice. V odlehlých oblastech, kam nevedou rozvody kabelové televize a kde nejsou zbudovány vysílače pozemní televize, je satelitní televize jediným možným řešením.

 • poradenství pro příjem českých i zahraničních programů
 • montáže a nastavení satelitních parabol
 • měření satelitního signálu ( pro vybraného operátora )
 • odborný servis v Mostě, Litvínově a Ústeckém kraji

Digitální televizní vysílání je způsob přenosu digitálního signálu pro digitální televizi. Digitální vysílání umožňuje pomocí multiplexu přenášet na jedné frekvenci několik televizních programů a rádií a tak lépe využít přenosové pásmo používané při televizním vysílání.

 • poradenství pro příjem pozemního vysílání (DVB-T / DVB-T2)
 • certifikovaná firma pro odrušování problematiky LTE
 • montáže a nastavení antén
 • měření TV signálu ohledně dostupnosti
 • odborný servis v Mostě, Litvínově a Ústeckém kraji

Kamerový systém ( CCTV ) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů.Systém se skládá kamer, záznamového zařízení, které obsahuje hard disk, monitor a software. Může být doplněno i o mikrofony a reproduktory

 • poradenství pro technologie CCTV
 • obhlídky před realizací ( navrhnutí vhodné technologie )
 • zajištění podkladů k registraci kamerového systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
 • odborný servis v Mostě, Litvínově a Ústeckém kraji

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), nověji poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), je jednoúčelový systém určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Tyto systémy jsou sběrnicové ( drátové ), bezdrátové a tzv. hybridní ( kombinace sběrnicové a bezdrátové verze )

 • poradenství v EZS pro všechny typy objektů
 • poradenství v oblasti kompletního zabezpečení ( kombinace EZS, CCTV, a další )
 • instalace techniky ve vnitřním i venkovním prostředí
 • připojení na pulty centrální ochrany – PCO

3D tisk neboli aditivní technologie je proces, při kterém se vytváří fyzický model z digitální předlohy (3D model). Požadovaného tvaru je dosaženo postupným přidáváním materiálu vrstvu po vrstvě a jedná se tedy o opačný přístup než u běžných subtraktivních technologií. Typickou subtraktivní technologií je obrábění, kde je materiál naopak odebírán a dochází k velkým ztrátám materiálu ve formě odpadu.


Komplexní realizace systémů