Telefonní systémy

  • Poradenství v oblasti telefonních ústředen

  • Odborná instalace a servis

Telefonní ústředna je zařízení, které zajišťuje spojování telefonních hovorů a další funkce včetně účtování telekomunikačních služeb. K místním telefonním ústřednám jsou připojeny telefony účastníků.

Zvláštním druhem jsou mobilní ústředny, které kromě spojování hovorů plní i úlohy spojené s mobility managementem a roamingem.